تولیدکننده ظروف
بسته بندی دارویی
و آرایشی بهداشتی

تولید تخصص
و کیفیت هنر ماست

مجهز به پیشرفته‌ترین
تجهیزات آزمایشگاهی

هدف ما رضایت مشتری


برخی از محصولات